อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ พร้อมวิธีแก้ไข และป้องกัน

ไม่แข็งตัว นกเขาไม่ขัน หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย หรือที่เราเรียกว่า “อีดี (ED : Erectile Dysfunction)” โดยจากข้อมูลของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ พบว่า 30% ของชายไทยที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยเริ่มพบมากขึ้นในผู้ชายที่อายุน้อยลง เช่น 22 ปี เป็นต้นไป


อาการคือ : การไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศ หรือการแข็งตัวได้ในระยะที่สั้น ที่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาปกติได้ ซึ่งอาการเหล่านี้ อาจจะเป็นช่วงระยะหนึ่ง หรือเป็นระยะยาวต่อเนื่องเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุ เช่น การดื่มสุราหนัก สูบบุหรี่ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า รวมไปถึงการรับประทานยาที่ส่งผลทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เช่น ยาแก้โรคซึมเศร้า ยานอนหลับ ฯลฯ

อวัยวะเพศของผู้ชายประกอบไปด้วยท่อสามท่อเหมือนฟองน้ำเรียกว่า corpus carvernosum สองท่อวิ่งขนานกับท่อปัสสาวะ อยู่ด้านบน และ corpus spongiosum 1 ท่อวิ่งอยู่ด้านล่าง เมื่อได้รับการกระตุ้นเลือดจะเข้าท่อฟองน้ำ ทำให้สามารถขยายได้มากถึง 7-9 เท่า ทำให้อวัยวะเพศใหญ่ขึ้น และแข็งตัวเต็มที่ ตราบเท่าที่ยังมีการตื่นเต้นทางเพศ อวัยวะเพศก็ยังแข็งตัว แต่เมื่อมีการหลั่งเลือดออกจากอวัยวะเพศทำให้มีการอ่อนตัว

กลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย

1.หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศต้องไม่ตีบ เพราะการที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวต้องมีเลือดไปคั่ง
2.ระบบประสาทส่วนปลายซึ่งเป็นระบบที่รับความรู้สึกจากการสัมผัสทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากการกระตุ้นที่อวัยวะเพศ
3.ระบบไขสันหลังซึ่งเชื่อมโยงการรับความรู้สึกจากประสาทส่วนปลายไปยังส่วนกลางและถ่ายทอดคำสั่งมายังองคชาติ
4.ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งประกอบด้วยสิ่งเร้าทั้งหลาย เช่น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น รวมทั้งจิตนาการต่างๆ
5.สภาวะทางจิตใจ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระตุ้นด้วยรูป รส กลิ่น เสียง จินตนาการร่วมด้วย

สาเหตุของการเกิดโรค

1. ร่างกายไม่แข็งแรง หรือ มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือด
2. ความเครียด ไม่ว่าจะเครียดเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
3. การเสพสิ่งเสพติด โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคอีดีมาก
4. วัย อายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เป็นโรครุนแรงขึ้น เพราะโรคประจำตัวต่างๆ ตามมากับอายุ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ

การรักษาทําได้หลายวิธี วิธีที่ปลอดภัยที่สุด คือการดูแลสุขภาพให้สมดุลแข็งแรง โดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทําใจให้สบาย ไม่เครียด, ออกกําลังกายสม่ำเสมอ เลือกทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงของหวาน ของทอด และอาหารขยะ เพียงเท่านี้ท่านก็จะกลับมามีสุขภาพทางเพศที่ดีเหมือนเดิม

ส่วนวิธีอื่น เช่นการฟื้นฟูด้วยยาทานนั้น การใช้สารเคมีที่มีชื่อว่า “ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)” ที่ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้น ต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งเท่านั้น เพราะผลข้างเคียงสูงมาก สําหรับคนไข้โรคหัวใจที่ต้องกินยาขยายหลอดเลือด อาจเกิดหัวใจวาย เสียชีวิตได้ ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากการใช้สารซิลเดนาฟิล คือ ปวดหัว หน้าแดง ร้อนวูบวาบ คลื่นไส้ ตาพร่ามัว หัวใจเต้นผิดจังหวะ และเสียชีวิตเฉียบพลัน


อีกทางเลือกที่ปลอดภัย คือ การทานอาหารเสริมสมุนไพรที่ เน้นดูแลที่ต้นเหตุ โดยเข้าบำรุงและฟื้นฟูร่างกายเพื่อปรับเข้าสู่ภาวะปกติ รักษาสมดุลธรรมชาติ ปกป้องสุขภาพไม่ให้ถูกทำลายจากการกระตุ้น จนส่งผลร้ายระยะยาว MDX  คืออาหารเสริมชายโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ผลิตตามมาตรฐานสากล GMP และได้รับ อย.

ปัจจุบัน อาหารเสริมจากสมุนไพรธรรมชาติ กําลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยนอกจากจะช่วยอาการหย่อนสมรรถภาพอย่างปลอดภัยแล้ว ยังทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นอีกด้วย แต่มีข้อระวัง เพราะมีอาหารเสริมผู้ชายหลายชนิด อาจลักลอบเติมสารซิลเดนาฟิล จึงทําให้เกิดผลข้างเคียงดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรศึกษาให้ดี เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว