อาหาร แมคโครไบโอติกส์ สำคัญกับผู้ชายอย่างไร ?

แมคโครไบโอติกส์ เป็นศาสตร์ทางการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่ง จะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การดำเนินชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี นั่นหมายถึง อาหารที่ดี การดำเนินชีวิตที่ดี เช่น ออกกำลังกายที่เหมาะสม การมองโลกในแง่ดี ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผลดีโดยเฉพาะกับเพศชาย เพราะจะช่วยแก้ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างได้ผลในระยะยาว

แมคโครไบโอติกส์ เป็นอีกคำที่คนมักพูดถึงในเรื่องของการกินล้างพิษ ซึ่งปัจจุบัน หลายๆ คนได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อล้างพิษและเพื่อชีวิตที่ยืนยาว โดยมาจากคำว่า “แมคโคร” + “ไบโอ” แมคโคร หมายความว่า ยิ่งใหญ่ หรือ ยืนยาว ส่วนคำว่า ไบโอ หมายถึง ชีวิต เพราะฉะนั้น แมคโครไบโอติกส์ จึงหมายความว่า การมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยืนยาว นั่นเอง

การทำอาหารแมคโครไบโอติกส์

อาหารในแบบแมคโครไบโอติกส์ จะเน้นอาหารที่สด เป็นธรรมชาติ มีการปรุงแต่งน้อยและไม่ทำให้คุณค่าทางอาหารตามธรรมชาติสูญเสียไป โดยส่วนประกอบของอาหารแบบแมคโครไบโอติกส์ จะให้ความสมดุลแก่ร่างกายตามหลักหยินและหยาง และยังสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราด้วย

 

แมคโครไบโอติกส์แบบมาตรฐานประกอบด้วย

– ธัญพืชไม่ขัดสี 50-60%
– พืชผักตามฤดูกาล ทั้งที่ผ่านการปรุงและรับประทานสด 20-30%
– โปรตีน เช่น ปลา และพืชตระกูลถั่ว 5-10%
– น้ำแกง ซุป 5-10%

ข้าวกล้อง ถั่ว งา ผัก ที่ใช้ทำอาหารล้วนปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี และการปรุงก็หลีกเลี่ยงเตาไมโครเวฟหรือการทอด เอกลักษณ์อีกอย่างของอาหารแบบนี้คือ รสชาติดั้งเดิมของอาหารชนิดนั้น ๆ โดยที่แทบจะไม่แต่งเติม หรือรสชาติตามธรรมชาติ เช่น รสหวานจากผัก น้ำเชื่อมจากข้าว รสเปรี้ยวจากมะขาม มะนาว รสเค็มจากเกลือธรรมชาติ

สรุปแล้ว อาหารแมคโครไบโอติกส์ คือ อาหารธรรมชาติที่ผ่านการปรุงแต่งเล็กน้อย หรือไม่ผ่านกรรมวิธีการใดๆเลย เป็นการพยายามเก็บคงรูปเดิมตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราควรคำนึงถึงอยู่เสมอ นั่นคือ อาหารธรรมชาติ บูดเน่าได้ เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขธรรมชาติได้ ส่วนอาหารที่ไม่เน่าเสีย คือ อาหารที่ผิดธรรมชาติ

อาหารแมคโครไบโอติกส์ ถือเป็นอาหารล้างพิษในร่างกาย ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มาจากธรรมชาติ ส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรง สะอาด และบริสุทธิ์ ตลอดไปจนถึงป้องกันและฟื้นฟูจากอาการของโรคต่างๆ ด้วยนั่นเอง